ارتقا دکل های فارس و یاسوج
مهر ۱۳۹۸

ارتقا دکل های فارس و یاسوج

پروژه ارتقا دکل های استان فارس و یاسوج از 24 متر به 48 متر توسط شرکت برج بند با همکاری شرکت پرتوآبی تهران به انجام رسید.

ارتقا دکل های 24 متری به 48 متری

شرکت برج بند در شهریور سال 1398 پروژه بزرگ دیگری را با موفقیت به انجام رسانید و موجب بهبود کیفیت شبکه همراه منطقه را فراهم آورد. پروژه مهم ارتقا دکل های قدیمی 24 متری در فارس و یاسوج به دکل های جدید با ارتفاع 48 متر توسط برج بند با همکاری شرکت پرتو آبی تهران با موفقیت انجام شد و به بهره برداری رسید. همچنین در این پروژه تجهیزات نصب شده روی دکل 24 متری به دکل 48 متری جدید منتقل شد.

در پایان ضمن تقدیر و تشکر از تمام مهندسین و متخصصین دخیل در انجام این پروژه، خرسندیم از اینکه شاهدیم کیفیت شبکه و آنتن دهی اهالی تحت پوشش بهبود چشم گیری پیدا نموده است و موجبات رضایت مندی ساکنین را فراهم آورده است.

 

برج بند

برای مشاوره و ارتباط با کارشناسان شرکت برج بند با ما تماس بگیرید

تماس با ما