پروژه پسیو سده اقلید و روستای خسرو شیرین
اردیبهشت ۱۳۹۸

پروژه پسیو سده اقلید و روستای خسرو شیرین

شرکت برجبند مرودشت با افتخار در راستای بهینه سازی و بهبود کیفیت سیستم های انتقال مخابراتی این بار نیز با اجرای پروژه تعمیر و تنظیم پسیو مابین سده اقلید و روستای خسرو شیرین به یاری شرکت مخابرات استان فارس شتافت و برگ زرینی به افتخارات خود افزود.

شرکت برجبند مرودشت با افتخار در راستای بهینه سازی و بهبود کیفیت سیستم های انتقال مخابراتی این بار نیز با اجرای پروژه تعمیر و تنظیم پسیو مابین سده  اقلید و روستای خسرو شیرین به یاری شرکت مخابرات استان فارس شتافت و برگ زرینی به افتخارات خود افزود.

برای مشاوره و ارتباط با کارشناسان شرکت برج بند با ما تماس بگیرید

تماس با ما