اجرای پروژه SWAP سایت های شرکت ایرانسل
اردیبهشت ۱۳۹۷

اجرای پروژه SWAP سایت های شرکت ایرانسل

اجرای پروژه swap سایت های شرکت ایرانسل( 2017) با همکاری شرکت اریکسون در استان های فارس و هرمزگان توسط شرکت برج بند

اجرای پروژه swap  سایت های شΞکت ایرانسل( 2017) با همکاری شرکت اریکسون در استان های فارس و هرمزگان توسط شرکت برجبند مرودشت

عملیات انجام گرفته مربوط به سایت شهرک طالقانی مرودشت T9302 به شرح ذیل می باشد.

 • تغییر لینک
 • تعویض آنتن ها
 • تعویض مانتینگ و لوله مانتینگ
 • اضاف کردن راک BBU
 • اضاف کردن سه عدد RUSB1-01
 • اضاف کردن سه عدد RRUS-B3 و RRUS-B8
 • کشیدن دو عدد فیدر و سه عدد فیبر

  تصاویر عملیات انجام گرفته مربوط به سایت شهرک طالقانی مرودشت T9302

اجرای پروژه swap سایت های شرکت ایرانسل توسط برج بند - 1

اجرای پروژه swap سایت های شرکت ایرانسل توسط برج بند - 2

اجرای پروژه swap سایت های شرکت ایرانسل توسط برج بند - 7

اجرای پروژه swap سایت های شرکت ایرانسل توسط برج بند - 8

اجرای پروژه swap سایت های شرکت ایرانسل توسط برج بند - 10

برای مشاوره و ارتباط با کارشناسان شرکت برج بند با ما تماس بگیرید

تماس با ما